Róża pustyni

Powstaje na suchych, gorących pustyniach. Jest rodzajem róży gipsowej o budowie zrośniętych ze sobą soczewkowych kryształów gipsu. Często w skład wchodzi kwarcowy piasek.