Mączka granitowa

Mączka kamienna jest materiałem uzyskiwanym przez rozdrobnienie skały do frakcji mniejszej niż 2 mm. Jest stosowana w budownictwie głównie do wypełniania szczelin np. w nowo ułożonej kostce brukowej bądź granitowej. Bardzo ceniona w ogrodnictwie, szczególnie ekologicznym ze względu na swoje właściwości nawożące o długotrwałym działaniu.

Uzyskiwana jest przez zmielenie skały granitowej. Jest lepszym materiałem do wypełniania szczelin w kostce brukowej niż piasek lub mieszanina piasku z cementem, ponieważ nie ulega wypłukiwaniu. Może być wykorzystywana jako nawóz ekologiczny zawierający mikroelementy i śladowe pierwiastki. Co ważne – składniki te uwalniają się w długim okresie a więc jest to nawóz wolno działający.