GROSZEK

W związku z nowelizacją USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM od 1 stycznia 2019 r. wymagane będzie podanie NUMERU PESEL oraz NUMERU DOW. OSOBISTEGO w celu zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy osób fizycznych). W przypadku nie podania przy zamówieniu wymaganych danych nie będziemy mogli zastosować zwolnienia, a co za tym idzie będzie naliczony podatek akcyzowy CN2701. Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne – przechowujemy je i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


FORMATY I PARAMETRY TECHNICZNE

Frakcja 8-31,5 mm

Wartość opałowa min. 28000 kJ/kg

Zawartość popiołu max. 8 %

Zdolność spiekania max. 60 RI

Zawartość podziarna <10 %

Zawartość nadziarna <10 %

Zawartość wilgoci całkowitej max. 9 %