ORZECH

W związku z nowelizacją USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM od 1 stycznia 2019 r. wymagane będzie podanie NUMERU PESEL oraz NUMERU DOW. OSOBISTEGO w celu zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy osób fizycznych). W przypadku nie podania przy zamówieniu wymaganych danych nie będziemy mogli zastosować zwolnienia, a co za tym idzie będzie naliczony podatek akcyzowy CN2701. Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne – przechowujemy je i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


FORMATY I PARAMETRY TECHNICZNE

Frakcja 40-80 mm

Wartość opałowa 25000 kJ/kg 

Zawartość popiołu max. 10 %

Zawartość podziarna max. 10 %

Zawartość nadziarna max. 10 % 

Zawartość wilgoci całkowitej max. 15 %