Odpływ dolny kanału

Element układu odwadniającego, który stosuje się w celu uzyskania odpływu pionowego z dna korytka. Ma formę kołnierza z fragmentem rury. Montuje się go za pomocą wkrętów w wyznaczonych miejscach korytka w celu uniknięcia ewentualnego przesunięcia się.