Keramzyt

Otrzymywany jest w procesie mechanicznego uplastycznienia a następnie wypalenia w temperaturze 1200 stopni Celsjusza naturalnej gliny. Stosowany w ogrodnictwie uniemożliwia odparowywanie wody z podłoża, spulchnia glebę oraz ułatwia cyrkulację powietrza. Jest materiałem hemicznie obojętnym, odpornym na działanie bakterii, grzybów, pleśni, gryzoni i innych szkodników. Posiada niską nasiąkliwość, dobrą termoizolacyjność, i bardzo korzystne właściwości drenujące. Jest praktycznie niezniszczalny z upływem czasu co zapewnia zachowanie właściwości. Można go wielokrotnie wykorzystywać. Polecany jest również do prac drenarskich.