Podłoże ogrodnicze CZARNE ZŁOTO
Podłoże przygotowane z mieszanki torfu wysokiego i niskiego, piasku, dolomitu, perlitu, nawozu startowego oraz nawozu o przedłużonym działaniu (do 6 miesięcy). Podłoże dodatkowo zostało wzbogacone kwasami humusowymi. Zawiera wszystkie mikro i makro elementy niezbędne do właściwego rozwoju roślin.

Kwasy humusowe – mieszanina wielocząsteczkowych związków organicznych o zmiennym składzie i charakterze kwasowym. Dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych roślinie, nie zaburzając przy tym jej naturalnej gospodarki.

 •  zapobiegają utracie związków odżywczych w podłożu
 •  fizycznie i chemicznie poprawiają właściwości gleby
 •  poprawiają wentylację i zatrzymują wodę w podłożu
 •  ograniczają powstawanie pęknięć w glebie i erozję
 •  biorą udział w rozpadzie związków organicznych i uwalnianiu ich z gleby
 •  napowietrzają i poprawiają właściwości uprawne ziemi
 •  działają w całkowicie naturalny sposób
 •  powodują lepsze przyswajanie substancji odżywczych zawartych w podłożu

FORMATY I PARAMETRY TECHNICZNE

Właściwości:
 •  pH w wodzie 5,5-6,5
 •  organiczno-mineralny
 •  stężenie soli NaCl poniżej 2,5 g/litr
 •  postać stała, sypka, frakcja 0-20 mm

Dostępny w workach 50 l.